YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

 

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Çocukların oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek ve  yaratıcılıklarını geliştirmelerine destek olmak amacıyla kurulan yaratıcı drama atölyemiz çocuklara bir çok yaşam deneyimi sunarak problem çözme yeteneğinin gelişmesine ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanmasına yardımcı olan bir atölyedir.Atölye Çalışmaları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere en küçük 42 aylıktan en büyük 4. Sınıfa kadar (3,5 - 9) yaş aralıklarına uygun gruplara göre planlanmıştır.

Yaratıcı Drama Çocuğun; Hayal gücünü gelişmesini,Kendini ifade etmede güven kazanmasını
Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmasını, Bağımsız düşünebilmeyi,Dört temel dil becerisini n gelişimini( konuşma , dinleme, okuma ,yazma ) ,Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini ,Yaratıcılık ve estetik gelişimini , etik değerlerinin gelişmesini, kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini ,Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamasını,Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi ,Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi .Duygunun sağlıklı bir şekilde aktarılmasını , Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesini sağlar.

Her çocuğun kendi özgüvenli, açık ve doğru bir biçimde ifade etmesinin önemi açıktır.Bu yüzden Yaratıcı Drama Atölyesi’nın çocuğa olan kazanımları büyük önem taşımaktadır.

 

 

1. GRUP

GÜN                                         CUMA
SAAT                                 15:00-16:00
YAŞ GRUBU

                            ANASINIFI,1.2.SINIF

BAŞLANGIÇ-BİTİŞ                 

                      15 ŞUBAT 2019- 3 MAYIS 2019                                                                              
KATKI BEDELİ                                                                   200 TL

 

 

2. GRUP

GÜN                                                    CUMARTESİ                                                                                       
SAAT                                                   16:00-17:00
YAŞ GRUBU                                                   ANASINIFI, 1.2. SINIF 
BAŞLANGIÇ-BİTİŞ                                      16 ŞUBAT 2019- 4 MAYIS 2019
KATKI BEDELİ                                                       250 TL