MASAL -OYUN

MASAL -OYUN

Bu Atölyede;

  • İyi-kötü ayrımı, doğruyu yanlışı fark etme,
  • Dinleme becerisi kazandırma, dikkatini toplama ve odaklanabilme,
  • Olumlu olumsuz davranışlara yönelik mesajları uygun dile aktarabilme,becerisi kazanma,
  • Neden sonuç ilişkisini kavrayabilme,
  • Kendini ifade edebilme, sosyal gelişime katkı ,
  • Duyguları ifade edebilme ,sosyal gelişime katkı,
  • Duyguları fark etme ve tanıma,
  • Yaş dönemine ait gelişim görevlerini gerçekleştirmesine katkı,
  • Gruba uyum, eğlenerek öğrenmeyi sağlaması gerçekleşmektedir.